Bevrijdingsfestival Groningen

5 mei 2015, Stadspark Groningen Vfonds

Organisatie

Op 5 mei vieren we in Groningen, net als in de rest van land, onze vrijheid met het Bevrijdingsfestival. Ook staan we stil bij het feit dat die vrijheid elders in de wereld niet altijd vanzelfsprekend is. Bevrijdingsfestival Groningen wordt georganiseerd door Stichting Vier 5 mei, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Bevrijdingsfestival Groningen vindt sinds 2001 plaats in het Stadspark en is gratis toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud. De organisatie van het festival is in handen van Stichting Vier 5 mei. De stichting werkt met veel organisaties samen om de viering van de Bevrijding tot een succes te maken. Een belangrijke partner is het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 ingesteld door de Rijksoverheid en heeft als taak om richting te geven aan het herdenken van de doden op 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei. Het comité doet dit door invulling te geven aan de nationale programma's in het kader van de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. Ook biedt het handreikingen aan nationale, regionale en lokale organisaties die betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot het herdenken en vieren.

Stichting Vier 5 Mei

Doelstelling en beleidsplan 2017

Het doel van Stichting Vier 5 Mei is het betrekken van zoveel mogelijk mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Groningen, bij het gedachtegoed van 5 mei. Bij wat de bevrijding in 1945 nu nog betekent en wat vrijheid anno nu is, in Nederland en daarbuiten.

Dat wil de Stichting bereiken door onder meer een muziekfestival te organiseren op 5 mei (het Bevrijdingsfestival Groningen) in de hoofdstad van de provincie Groningen, en door in aanloop naar 5 mei in samenwerking met andere gemeenten activiteiten te organiseren in de provincie.

Met het Bevrijdingsfestival richt de Stichting zich vooral op jongeren, maar ook op andere leeftijdsgroepen. Door middel van een gevarieerd aanbod aan muziek trekt het Bevrijdingsfestival verschillende groepen jongeren. Min of meer 'terloops' worden bezoekers geconfronteerd met inhoudelijke projecten over vrijheid en bevrijding.

In 2017 richt Stichting Vier 5 Mei zich ons voornamelijk op:

  • De realisatie van zes verschillende podia met een aantrekkelijk lokaal, nationaal én internationaal muziekaanbod, waarbij we met een nieuwe area, genaamd 'Weide Wereld', de ruimte zoeken in het Stadspark
  • Meerdere inhoudelijke projecten op 5 mei in het Stadspark (Mensenzoo, Kids Area, een fotoproject, Het Vrije Woord, silhouettenproject, debatten, gesprekken)
  • Vier Vrijheidscolleges in het teken van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt.

En verder:

  • Samenwerking met de gemeente Oldambt in de aanloop naar en op 5 mei

  • Organisatie van debatten op middelbare scholen in de provincie Groningen (vooral in vmbo-3)

Na de zeer drukke editie van 2016 ontstonden er mogelijkheden om het festival verder uit te bouwen. Blijkbaar is er grote publieke belangstelling voor wat wij doen, met de mix van muziek en allerlei vrijheidsprojecten. Het Stadspark beidt daartoe veel ruimte. Helaas is de Zonneweide, waar wij met een extra podium naartoe zouden willen, nog niet beschikbaar (natte ondergrond, geen goede calamiteitenroute). In de toekomst hopen wij daar de Weide Wereld te kunnen realiseren. Tot die tijd is de Weide Wereld te vinden op een mooi, en hopelijk zonnig veld, ten westen van Ni Hao. 

Daarnaast hebben we ook een paar andere en nieuwe leuke projecten ontwikkeld waarmee we ons publiek betrekken bij ons thema. 

 

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2015-2016

 

Ali B, Bevrijdingsfestival Groningen 2016
Ali B, Bevrijdingsfestival Groningen 2016