Bevrijdingsfestival Groningen

5 mei 2015, Stadspark Groningen Vfonds

Informatiemarkt

Bevrijdingsfestival Groningen heeft besloten de informatiemarkt niet langer in haar huidige vorm voort te zetten. Tegen inlevering van een plan is het voor organisaties nog wel mogelijk om zich te presenteren op het festivalterrein.

In verband met de kwaliteit van het veld, de afnemende belangstelling van standhouders en de toenemende moeite om het publiek actief te betrekken, heeft de organisatie besloten om de informatiemarkt in 2018 niet langer in haar huidige vorm te presenteren. De informatiemarkt bood ideële en politieke organisaties de mogelijkheid een kraam of standplaats te huren om informatie te verstrekken aan festivalbezoekers.

Geïnteresseerden kunnen echter tegen inlevering van een plan nog altijd aanspraak maken op een plek op het terrein. De organisatie zal verschillende locaties toewijzen, waar standhouders zich in kleine groepjes kunnen presenteren. 

Bevrijdingsfestival Groningen vindt plaats op 5 mei in het Stadspark te Groningen. Eerdere edities van het festival trokken ruim 100.000 bezoekers.

Voor vragen of het indienen van een plan kunt u contact opnemen via info@bevrijdingsfestivalgroningen.nl. Indienen is mogelijk tot 1 maart.

 

Foto: Florian von Besser
Foto: Florian von Besser