Bevrijdingsfestival Groningen

5 mei 2015, Stadspark Groningen Vfonds

Vóórvijfmei: activiteiten in het kader van 4 en 5 mei

19 april 2016

In de stad en provincie vinden verschillende evenementen plaats rond 4 mei. Op de website ‘vóórvijfmei’ is een overzicht te vinden van de verschillende projecten rondom herinneren en herdenken. 

4 en 5 Mei zijn nauw aan elkaar verbonden. Sterker nog: zonder 4 mei is er geen 5 mei. Zonder stil te staan bij de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog én actuele gebeurtenissen in landen als Syrië en Oekraïne is het niet mogelijk om op 5 mei de vrijheid te vieren. 

Uiteraard vinden er op 4 mei in Groningen traditiegetrouw diverse kransleggingen plaats bij monumenten en is er de traditionele stille tocht vanaf het Joods Monument bij de Hereweg en kranslegging bij de Martinikerk, georganiseerd door Stichting 4 mei Herdenking. Daarnaast organiseren onder andere Theater De Steeg, De Noorderlingen, RHC Groninger Archieven, Vereniging 4 Mei-Projekt en Stichting Open Joodse Huizen speciale herinneringsprojecten.

In 2014 besloten Stichting Vier 5 Mei, het NNT, De Steeg en Club Guy & Roni, het Grand Theatre en Stichting Open Joodse Huizen hun krachten te bundelen onder de naam ‘vóórvijfmei.’ Hun website bevat een overzicht van de verschillende activiteiten die onder 'vóórvijfmei' vallen, allen in het teken van herdenken en herinneren. Dit overzicht is te vinden op www.voorvijfmei.nl.

Dit jaar geen ‘4 mei in het Park’
In 2014 en 2015 organiseerde Stichting Vier 5 Mei naast het Bevrijdingsfestival Groningen voor het eerst ook een speciaal muzikaal en literair programma op 4 mei. Dit jaar is er geen programma in het Stadspark op 4 mei. Stichting Vier 5 Mei streeft ernaar om '4 Mei in het Park' in 2017 wel weer te realiseren.

Meer nieuws