Bevrijdingsfestival Groningen

5 mei 2015, Stadspark Groningen Vfonds

Organisatie

Op 5 mei vieren we in Groningen, net als in de rest van het land, onze vrijheid met het Bevrijdingsfestival. Ook staan we stil bij het feit dat die vrijheid elders in de wereld niet altijd vanzelfsprekend is. Bevrijdingsfestival Groningen wordt georganiseerd door Stichting Vier 5 mei, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Bevrijdingsfestival Groningen vindt sinds 2001 plaats in het Stadspark en is gratis toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud. De organisatie van het festival is in handen van Stichting Vier 5 mei. De stichting werkt met veel organisaties samen om de viering van de Bevrijding tot een succes te maken. Een belangrijke partner is het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 ingesteld door de Rijksoverheid en heeft als taak om richting te geven aan het herdenken van de doden op 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei. Het comité doet dit door invulling te geven aan de nationale programma's in het kader van de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. Ook biedt het handreikingen aan nationale, regionale en lokale organisaties die betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot het herdenken en vieren.

Stichting Vier 5 Mei

Doelstelling en beleidsplan 2018

Het doel van Stichting Vier 5 Mei is het betrekken van zoveel mogelijk mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Groningen, bij het gedachtegoed van 5 mei. Bij wat de bevrijding in 1945 nu nog betekent en wat vrijheid anno nu is, in Nederland en daarbuiten.

Dat wil de Stichting bereiken door onder meer een muziekfestival te organiseren op 5 mei (Bevrijdingsfestival Groningen) in de hoofdstad van de provincie Groningen, en door in aanloop naar 5 mei in samenwerking met andere gemeenten activiteiten te organiseren in de provincie.

Met het Bevrijdingsfestival richt de Stichting zich vooral op jongeren, maar ook op andere leeftijdsgroepen. Door middel van een gevarieerd aanbod aan muziek trekt het Bevrijdingsfestival verschillende groepen jongeren. Min of meer 'terloops' worden bezoekers geconfronteerd met inhoudelijke projecten over vrijheid en bevrijding.

In 2018 richt Stichting Vier 5 Mei zich voornamelijk op:

  • De realisatie van zes verschillende podia met een aantrekkelijk lokaal, nationaal én internationaal muziekaanbod, waarbij we doorgaan met een in 2017 nieuw gerealiseerde area, genaamd 'Weide Wereld', bedoeld om de ruimte te zoeken in het Stadspark
  • Meerdere inhoudelijke projecten op 5 mei in het Stadspark (een escape room, een theatrale en sportieve expeditie door het park voor jongeren tot 16 jaar, de Kids Area, Het Vrije Woord, het Silhouettenproject, debatten, gesprekken)
  • Drie Vrijheidscolleges in het teken van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt.

En verder:

  • Samenwerking met de gemeente Grootegast in de aanloop naar en op 5 mei

  • Organisatie van debatten op middelbare scholen in de provincie Groningen (vooral in vmbo-3)

Jaarverslag 2018

Foto: Florian von Besser
Foto: Florian von Besser