Bevrijdingsfestival Groningen

5 mei 2015, Stadspark Groningen Vfonds

World Press Photo

Vrijheid heeft altijd al tot de verbeelding gesproken, in de wereld van toen en nu. Door meerdere vrijheden (en soorten verzet) te visualiseren, wordt de kijker in staat gesteld hierover na te denken. Naast een feitelijke- en/of historische context, wordt getracht de symboliek van het getoonde uit te leggen om het beeld en haar betekenis te leren lezen.

Wat zijn de motieven van de individuen of groepen die opkomen voor vrijheden, of idealen uitdragen? Hoe verzetten zij zich tegen discriminatie, het gebruik van geweld door de overheid of terroristen? Hoe komen zij op voor vrijheid van pers, meningsuiting, godsdienst of schoolkeuze?

Hoe ziet vrijheid eruit en wat betekent het voor jou? Kan jij je voorstellen hiervoor in verzet te komen?

In het Jaar van Verzet tonen de Bevrijdingsfestivals en World Press Photo dat vrijheden niet vanzelfsprekend zijn, opkomen voor rechten universeel is en van alle tijden is, en de redenen om in verzet te komen wederkerig blijven

World Press Photo - Baton Rouge

World Press Photo - Tankman

World Press Photo - Dorothy

World Press Photo - Je Suis Charlie

World Press Photo - We Want Peace