Organisatie

Bevrijdingsfestival Groningen vindt sinds 2001 plaats in het Stadspark en is gratis toegankelijk voor iedereen. Van jong tot oud. De organisatie van het festival is in handen van Stichting Vier 5 mei. De stichting werkt met veel organisaties samen om de viering van de Bevrijding tot een succes te maken. Een belangrijke partner is het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 ingesteld door de Rijksoverheid. Het Comité heeft als taak om richting te geven aan het herdenken van de doden op 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei. Het comité doet dit door invulling te geven aan de nationale programma’s in het kader van de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. Ook biedt het handreikingen aan nationale, regionale en lokale organisaties die betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot het herdenken en vieren.

STICHTING VIER 5 MEI

Doelstelling en beleidsplan

Het doel van Stichting Vier 5 Mei is het betrekken van zoveel mogelijk mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Groningen, bij het gedachtegoed van 5 mei. Bij wat de bevrijding in 1945 nu nog betekent en wat vrijheid anno nu is, in Nederland en daarbuiten.

Dat wil de Stichting bereiken door onder meer een muziekfestival te organiseren op 5 mei (Bevrijdingsfestival Groningen) in de hoofdstad van de provincie Groningen. Ook door in aanloop naar 5 mei in samenwerking met andere gemeenten activiteiten te organiseren in de provincie.

Met het Bevrijdingsfestival richt de Stichting zich vooral op jongeren, maar ook op andere leeftijdsgroepen. Door middel van een gevarieerd aanbod aan muziek trekt het Bevrijdingsfestival verschillende groepen aan. Min of meer ‘terloops’ worden bezoekers geconfronteerd met inhoudelijke projecten over vrijheid en bevrijding.

In 2020 richt Stichting Vier 5 Mei zich voornamelijk op:

  • De realisatie van vijf verschillende podia met een aantrekkelijk lokaal, nationaal én internationaal muziekaanbod. Hierbij proberen we meer ruimte voor de diverse area’s te zoeken in het Stadspark voor ons publiek en de overlast voor bewoners te beperken
  • Inhoudelijke projecten op 5 mei in het Stadspark (van allerlei inhoudelijke samenwerkingspartners, een escape room, de Kids Area, Het Vrije Woord, het Silhouettenproject, debatten, gesprekken)
  • Vrijheidscolleges in het teken van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt.

En verder:

  • Organisatie van debatten op middelbare scholen in de provincie Groningen (vooral in vmbo-3)
  • Project Vrijheid is voor mij met een Vrijheidscollege van Dieuwertje Blok door de provincie Groningen.

Jaarverslag 2018