Bevrijdingsfestival Groningen

5 mei 2015, Stadspark Groningen Vfonds

Huisregels

Op 5 mei vieren we in het hele land onze vrijheid op de verschillende Bevrijdingsfestivals. Zo ook in Groningen. De entree is gratis en iedereen is welkom in het Stadspark. Samen zorgen we voor een goede sfeer, en hiervoor hebben wij jouw medewerking nodig. Hieronder staan een aantal huisregels waaraan iedereen zich tijdens het festival dient te houden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kan je ons bereiken via info@bevrijdingsfestivalgroningen.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd een bericht achterlaten via Facebook, Twitter of Instagram.

Eigen risico

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival. 

Foto- en filmopnames

Tijdens het evenement worden foto- en filmopnames gemaakt. Bezoekers geven door betreding van het festivalterrein toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken ten behoeve van de veiligheid en/of voor promotionele doeleinden. 

Gedrag

Gedrag in strijd met het karakter van het festival is niet toegestaan, evenals groepskenmerkende en/of negatief sfeerbepalende kleding. Wanneer de bezoeker zich niet houdt aan de aanwijzingen van de organisatie of beveiliging kan hij/zij van het festivalterrein worden verwijderd.

Het is niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het festivalterrein.

Munten

Op het festival kan uitsluitend met munten worden betaald. Deze zijn verkrijgbaar bij de kassa's op het evenemententerrein.

Eten en drinken

Het meenemen van eigen eten naar het festivalterrein is toegestaan. In de verband met de warmte mag je ook plastic flesjes water meenemen, net als lege plastic flessen om te vullen bij de watertappunten. Overige (fris)drank (in glas, karton, blik of plastic) mag niet mee, met uitzondering van babyvoeding. Bij de ingang worden bezoekers hierop gecontroleerd en bij ontdekking zal men afstand moeten doen van de goederen. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 

Alcohol

Eenieder die zich op het festivalterrein bevindt kan worden verzocht zich te legitimeren. Dit in elk geval bij twijfel omtrent de leeftijd bij de verkoop van alcoholische dranken. Dit wordt niet verkocht aan personen onder de 18 jaar. Haal op vertoon van een geldige ID kaart een 18+ polsbandje bij de bar! 

Toiletten

Het gebruik van de toiletten op het festivalterrein is verplicht, wildplassen is verboden. Het gebruik van de dixi's is gratis, voor het gebruik van de toiletten op de Drafbaan kun je voor een halve munt (€1,25) een 'plasse-partout' kopen. 

Vervoer

Fietsen en auto’s zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Fietsen kunnen worden geplaatst in de fietsenrekken bij de ingangen. Parkeren van auto’s dient plaats te vinden op de door de verkeersregelaars aangegeven plekken. Fout geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept / verwijderd. 

Flyers

Het zonder onze schriftelijke toestemming verspreiden van flyers of andere zaken op en rond het festivalterrein is verboden.

Huisdieren

Huisdieren zijn op het festivalterrein niet toegestaan.