Thema: ‘In vrijheid kiezen’

Op 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Het thema van de Bevrijdingsfestivals dit jaar is dan ook: ‘In vrijheid kiezen’. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.

European Village
Op alle Bevrijdingsfestivals ben je 5 mei welkom in een ‘European Village’, waar de aandacht vol op deze naderende verkiezingen ligt. Meld je aan voor de campagne ´Ik stem deze keer´ en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. Laat je door de verschillende politieke partijen informeren over hun standpunten en bekijk de informatieve expositie over de geschiedenis van de Europese Unie en het belang van Europa voor jouw regio.

Geschiedenis
Het Europese Parlement is het enige orgaan waarop de inwoners van de Europese lidstaten direct invloed kunnen uitoefenen. De Europese Unie ontstond als reactie op de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. In 1950 verenigde een aantal Europese landen zich om te zorgen voor een blijvende vrede. Met succes! In 2012 ontving de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. De succesvolle inzet voor vrede, verzoening, democratie en mensenrechten was volgens het Nobelcomité de belangrijkste prestatie van de EU. Meer informatie: www.ikstemdezekeer.eu