Vacature directeur-bestuurder

Geplaatst door Bevrijdingsfestival

Stichting Vier 5 mei (Bevrijdingsfestival Groningen) zoekt een nieuwe directeur-bestuurder

De Stichting Vier 5 mei is een organisatie met een stevige basis en een heldere strategie. De bestuurder krijgt de opgave om vanuit deze basis – in nauwe samenwerking met het team, partners en vrijwilligers – het doel van de Stichting door te ontwikkelen, te realiseren en zorg te dragen voor een wendbare organisatie om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Vanuit een heldere visie op vrijheid en gevoel voor maatschappelijk ondernemen ben je intern en extern het gezicht van de organisatie.

Je vertegenwoordigt de organisatie in contacten met externen, zoals schoolbesturen, gemeenten en andere belangrijke samenwerkingspartners. Je onderhoudt en verdiept netwerken die de strategische koers van de Stichting ondersteunen. Je zoekt actief naar nieuwe samenwerkingsverbanden die zowel aansluiten op de toekomstvisie van de Stichting als op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het werkgebied.

Als directeur-bestuurder ben je actief op de volgende terreinen:

1. Koers en positionering
Je bent scherp op de ontwikkelingen in de omgeving. Door jouw energie blijft de Stichting herkenbaar en een vanzelfsprekende gespreks- en samenwerkingspartner. Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de te bereiken doelen, voor prioritering en voor realisatie van die doelen.

2. Aansturen van de organisatie
Bestuurlijk leidinggeven aan de organisatie op een manier die past bij de missie, visie en werkwijze van de Stichting. Als directeur-bestuurder zorg je ervoor dat de mensen optimaal gefaciliteerd worden. Je hecht waarde aan goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap, hebt een stimulerende en inspirerende rol en bent de (ver)bindende factor tussen alle geledingen en processen. Je geeft ruimte voor eigenaarschap en stuurt op resultaten.

3. Relatiebeheer en externe representatie
Je vertegenwoordig de Stichting in alle relevante landelijke en regionale overleggen.

4. Ondernemerschap & Innovatie
Met gevoel voor de maatschappelijke opgave geef je samen met de mensen binnen de Stichting verder invulling aan het aanbod en de positionering van Stichting vier 5 mei. Je signaleert veranderende behoeften en ontwikkelingen en stimuleert de ontwikkeling naar innovatieve programmering.

5. Bedrijfsvoering
Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering zowel kwalitatief als kwantitatief. Je hebt zicht op bedrijfsprocessen en vernieuwingen daarin die de dienstverlening ondersteunen.


Profiel

Als directeur-bestuurder van de Stichting voel je je thuis in de wereld van grote events en herken je het doel van de Stichting. Je bent bekend met de rol van maatschappelijk ondernemend bestuurder met een publieke taak en een omgeving waarin een sociale en politieke antenne onontbeerlijk is. Je bent in staat een visie te ontwikkelen voor de Stichting.

Je hebt ervaring met lokale, regionale en/of landelijke netwerken en maakt op natuurlijke wijze verbinding met mensen. Je bent alert op landelijke en regionale ontwikkelingen en speelt hierop in. Daarbij geef je blijk van veelzijdigheid en creativiteit. Met jouw aansprekende energie inspireer je zowel interne als externe stakeholders. Je bent betrokken bij, gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar voor teamleden en samenwerkingspartners. Je geeft richting, neemt teamleden hierin mee, brengt focus aan en bent koersvast.

De kandidaat die wij zoeken heeft/is:

 • Ruime ervaring met het aansturen van een brede integrale portefeuille binnen de event-branche. Bewezen in staat eindverantwoordelijkheid te dragen in een organisatie die qua omvang en complexiteit te vergelijken is met Stichting vier 5 mei.
 • In staat mensen te verbinden, geeft op inspirerende wijze sturing aan professionals en faciliteert hen in hun autonomie.
 • Een stevig boegbeeld voor de Stichting met een open en ontvankelijke houding ten aanzien van samenwerkingspartners.
 • Ondernemend en innovatief. Denkt in mogelijkheden en stimuleert vernieuwing.
 • Strategische denkkracht en visie. Heeft een visie op de toekomst van de Stichting en is in staat deze te ontwikkelen, uit te dragen en te realiseren.
 • Bestuurlijk sensitief en een netwerker pur sang.
 • Onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en een aansprekende energie.

Voornaamste competenties:

 • Verbindend
 • Ondernemend
 • Vernieuwend
 • Inspirerend

De arbeidsvoorwaarden
Honorering nader overeen te komen, afhankelijk van ervaring van de kandidaat en de invulling van de functie. Het betreft een overeenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De overeenkomst is op basis van part time en als ZZP-er/freelancer.

De selectieprocedure
Kandidaten die zich herkennen in het geschetste profiel en belangstelling hebben in de vacature van directeur-bestuurder worden verzocht om schriftelijke te reageren door middel van het sturen van een sollicitatiebrief met CV en deze voor 13 april 2020 te mailen aan rvt@bevrijdingsfestivalgroningen.nl