Terug naar het overzicht

Dodenherdenking in Groningen

Praktische informatie

  • 4 mei

  • doorlopend

  • Locatie

  • Groningen

  • Toegang

  • vrije toegang

Het programma op 4 mei begint in de ochtend met een kranslegging bij diverse monumenten en gedenkstenen. Om 18.35 uur worden kransen gelegd bij het Joods Monument aan de Hereweg en om 18.45 uur vertrekt de Stille Tocht, die van de Hereweg naar het Martinikerkhof leidt. Op het Martinikerkhof vindt om 20.00 uur de openbare herdenking plaats, met twee minuten stilte en een kranslegging bij het monument van St. Joris en De Draak.

Na afloop is iedereen welkom in de Martinikerk voor een kopje koffie of thee. Het Canto Quartet, bestaande uit studenten van het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool, zal deze informele afsluiting muzikaal omlijsten. 

Een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten en de verschillende locaties is te vinden op www.4meigroningen.nl