Voorwaarden Sound of Freedom

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “Sound of Freedom” van Bevrijdingsfestival Groningen.

Deelname

 1. De wedstrijd is een initiatief van de veertien nationale Bevrijdingsfestivals met financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
 2. Sound of Freedom 2020 wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse landelijke en provinciale partners. Meewerkende partijen voor de wedstrijd in Groningen omvatten onder andere Prins Bernhard Cultuurfonds, Comité 4 en 5 mei, Pop Groningen, Stichting Vier 5 mei, Dagblad van het Noorden, RTV Noord, OOG Radio.
 3. Deelnemers gaan akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina en gaan akkoord met de AVG-regels hieronder omschreven.
 4. Deelname aan de wedstrijd is exclusief voor inwoners van de provincie Groningen (bij deelname met een band dient de helft te wonen in Groningen).
 5. Door deel te nemen aan Sound of Freedom geven alle muzikaal betrokkenen van het nummer Stichting Vier 5 mei het recht om de namen van bandleden en directe betrokkenen op te slaan in het online archief (iCloud, Google docs, Dropbox, WeTransfer) en te delen met de betrokken partijen en juryleden voor het goed laten verlopen van de registratie en uitvoering van het totale concept. Gegevens zullen na de wettelijke registratie en opslagtijd worden verwijderd.
 6. Het ingezonden lied mag door Bevrijdingsfestival Groningen gebruikt worden ter ondersteuning van het project in 2020 en opvolgende jaren.
 7. De deelnemer behoudt alle auteursrechten die samenhangen met de creatie van het nummer. Deelnemers verklaren de volledige auteursrechten van het nummer te bezitten ten tijde van deelname.
 8. Het Bevrijdingsfestival Groningen behoudt zich het recht om deelnemers of aanmeldingen uit te sluiten indien het ingezonden werk geen eigen creatie is of de uitvoerende muzikanten geen rechten/akkoord hebben op het ingezonden materiaal.
 9. Het Bevrijdingsfestival Groningen behoudt zich het recht om ingezonden nummers uit te sluiten wanneer deze buiten de omschreven data worden ingestuurd. De periode van inschrijving en inzending is dit jaar tussen 11 februari 2020 en 15 maart 2020.
 10. Auteurs/Componisten dienen zelf de rechten of toestemming van eventuele samples of ander gebruikt materiaal waarvan zij zelf de rechten niet bezitten te regelen. Eventuele kosten die voortvloeien uit claims op basis van onrechtmatig gebruik van materiaal dat beschermd wordt onder copyright worden doorbelast op de deelnemer(s) die het materiaal heeft/hebben ingezonden.
 11. De uitvoerende muzikanten zijn beschikbaar op 5 mei 2020 voor het ten gehore brengen van het ingezonden nummer bij het Bevrijdingsfestival Groningen in het Stadspark.
 12. Stichting Vier 5 mei en haar partners behouden zich het recht om tijdens het optreden video- en audio-opnamen te maken en te verspreiden of dupliceren via online platforms zoals Facebook, Instagram en YouTube alsmede de nationale en/of provinciale televisie.
 13. Een vakkundige jury bestaande uit Joey Ruchtie (programmeur Bevrijdingsfestival Groningen en SPOT Groningen), Rolf Schreuder (programmeur Podium Noord op Bevrijdingsfestival Groningen en medewerker RTV Noord), Peter van der Heide (recensent Dagblad van het Noorden), Rein de Vries (OOG Radio/Scherpe Oren) en Inge van Calkar (singer-songwriter), beoordeelt de inzendingen voor 1 april 2020 en beslist wie de winnaar wordt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Sound of Freedom voorwaarden (winnaar)

 1. Stichting Vier 5 mei stelt de volgende prijs beschikbaar bij het winnen van Sound of Freedom 2020:
  a. De band/act/solist treedt op bij het Bevrijdingsfestival Groningen in het Stadspark, op een nader te bepalen tijdstip en podium.
  b. De band/act/solist ontvang voor het optreden een gage van €1000 (zegge duizend euro) netto, indien de winnaar een band betreft is dit via een gageformulier te verrekenen.
  c. De band/act/solist krijgt een opname in een nader te bepalen studio ter beschikking, waarbij enkel het ingezonden nummer zal worden opgenomen onder begeleiding van een technicus van de studio. De opnamedag is in overleg, maar zal naar verwachting begin april zijn.
  d. De opgenomen track zal eind april gereleased worden. Eventuele bijbehorende rechten voor opnames liggen bij de band/act/solist, zij kunnen zelf het nummer aanmelden bij BUMA Stemra. Deelnemer(s) is/zijn rechthebbende(n) van het opgenomen werk. Stichting Vier 5 mei ziet af van eventuele opgebouwde rechten die verworven worden door het opnameproces.
  e. Deze vier onderdelen vormen samen het te winnen pakket en kunnen niet worden “overgedragen” naar een andere act/band/solist en is verbonden aan het ingezonden nummer.
 2. De winnaar krijgt van Stichting Vier 5 mei alle rechten die behoudend zijn aan de opnames, maar behoudt zich het recht om het nummer in te zetten voor promotionele doeleinden voor het festival en/of de wedstrijd.
 3. Stichting Vier 5 mei is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het nummer.
 4. De winnaar en Stichting Vier 5 mei zullen het (uitgebrachte) werk enkel op een “positieve” manier inzetten ten behoeve van promotie, misbruik zal niet worden geaccepteerd.